Bol tam človek, chorý už 38 rokov

Ján 5:2-9

V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: „Chceš vyzdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda; kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný.“ Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota,

Tu Ježiš uzdravuje muža, ktorý bol 38 rokov chorý, čo vlastne môže byť celý jeho život. Ale nie je to tak, žeby Ježiš len prišiel a povedal mu: Vstaň! A potom ten muž vstal a chodil. Ak sa na tu scénu pozrieme bližšie, vidíme niekoľko dôležitých vecí, ktoré boli kľúčové pre uzdravenie tohto muža.

Ten chorý je vlastne v beznádejnej situácii, pretože celý svoj život je chromý a nemôže chodiť. Úžasné však je, že po takom dlhom čase mal ešte  stále nádej na uzdravenie, a  nikdy sa nevzdával. Keď Ježiš prišiel, spýtal sa: Chceš sa uzdraviť? Položí mu túto jednoduchú otázku, ktorá je taká dôležitá.

Pýta sa ho, či má vôľu uzdraviť sa. Keď sme chorí, je veľmi dôležité, či máme vôľu a nádej na uzdravenie, pretože iba vtedy sa môže stať tento zázrak. Po takom dlhom čase je ľahké stratiť nádej a vôľu, ale tento muž sa nevzdal – a vďaka tomu dokázal získať uzdravenie.

Keď čítame tento príbeh, nemali by sme si myslieť, že je to len dávny príbeh, ktorý sa odohral v tej dobe. Ten príbeh sa týka aj nás dnes. Existuje mnoho ľudí, ktorí sú fyzicky zdraví, ale vnútorne ochrnutí, nemôžu sa skutočne hýbať, pretože majú slabú vôľu. Byť paralyzovaný znamená, že telo nerobí to, čo chce naša vôľa. Presne to sa mnohým ľuďom vo vnútri deje, v hlave majú veľa plánov, ale nevedia ich uviesť do praxe. Sú paralyzovaní.

Ale Ježiš sem prichádza práve k ochrnutému mužovi a on ho uzdravuje, pretože má nádej na uzdravenie. Mnoho ľudí stráca nádej a myslí si, že už vyskúšali všetko, no nič nepomohlo. Ale Ježiš Kristus uzdravil mnohé nevyliečiteľné choroby a tiež nám dnes dáva túto nádej, že aj my môžeme byť uzdravení, ak si zachováme vieru a budeme mať vôľu byť uzdravení.

Ako presne Ježiš uzdravuje, si pozrieme nabudúce …