Kto sme

Emanuel Zbor v Bratislave bol založený za účelom slúžiť kresťanom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o Božie Slovo, a uspokojiť ich duchovné potreby.

Naše spoločenstvo Zhromaždenie Olivet Slovensko, kde Emanuel Zbor v Bratislave patrí, je zastrešené medzinárodnou celosvetovou alianciou pre kresťanské cirkevné zbory s názvom World Evangelical Alliance, ktorá pôsobí na Slovensku pod názvom Slovenská Evanjelická Aliancia.

Náš zbor sa zameriava na Ježiša Krista a prikladá Biblii ako Božiemu Slovu veľký význam, pretože Slovo slúži ako sprievodca životom ľuďom po celom svete.

Okrem nedeľných online bohoslužieb ponúkame tiež každodenné štúdium Biblie, modlitebné stretnutia, poradenstvo a podporu prostredníctvom zoom aplikácie pre tých, ktorí majú záujem.

Vízia

Našou víziou je zvestovať evanjelium Ježiša Krista a prinášať vnútorné uzdravenie mnohým v Bratislave aj po celom Slovensku.

Vyznanie Viery

1. Veríme v Písmo Sväté, ako bolo pôvodne dané Bohom, Božsky inšpirované, neomylné, úplne dôveryhodné; a najvyššiu autoritu vo všetkých veciach viery a správania.

2. Veríme v jedného Boha, večne existujúceho v troch osobách, v Otca, Syna a Ducha Svätého.

3. Veríme v nášho Pána Ježiša Krista, Boha zjaveného v tele, Jeho panenské narodenie, Jeho bezhriešny ľudský život, Jeho Božské zázraky, Jeho zástupnú a zmiernu smrť, Jeho telesné vzkriesenie, Jeho nanebovstúpenie, Jeho sprostredkovateľské dielo a Jeho Osobný návrat pri moci a sláve.

4. Veríme v Spásu strateného a hriešneho človeka skrze preliatu krv Pána Ježiša Krista vierou okrem skutkov a regeneráciou v Duchu Svätom.

5. Veríme v Ducha Svätého, ktorého prebývanie vo veriacom mu umožňuje žiť svätý život, aby svedčil a pracoval pre Pána Ježiša Krista.

6. Veríme v Jednotu Ducha všetkých pravých veriacich, Cirkev, Kristovo telo.

7. Veríme vo vzkriesenie zachránených i stratených; tých, ktorí sú spasení na vzkriesenie života, tých, ktorí sú stratení na vzkriesenie zatratenia.

Kontakt

Zhromaždenie Olivet Slovensko – Karpatské námestie 10A, Bratislava, Rača, 831 06

Stretávame sa:  Emanuel Zbor, Blumentálska 6, 811 07 Bratislava

Telefónne Číslo: 0904 207 746