Keď študujeme Bibliu, naša duša je osviežená. Otvára sa nový svet, ktorý sme predtým nepoznali. Vzniká nová nádej, ktorá presahuje naše limity alebo skúsenosti. Je to svet reality, ktorá nám bola ukrytá. Tá ukrytá realita je Boh a Jeho vôľa pre môj život a pre život nás všetkých. Ak chceš zmeniť svoj život, najepšie je ho meniť podľa pravdy. Nie podľa pravdy, ktorú si ja vytvorím, nejaká relatívna teória, ale podľa pravdy, ktorú nám dal Boh v Jeho Slove. Biblia je nad časom a priestorom. Ona neučí len o dávnej histórii, ale učí nás aj o dnešku. Všetky otázky, ktoré si kladieme ohľadom nášho života, smeru, významu, naplnenia, zlyhania, choroby, to všetko je v Biblii veľmi jasne vysvetlené. Biblia nám dáva odpovede, ktoré hľadáme. Príď na štúdium Biblie, aby ťa Boh mohol požehnať Svojim Slovom.

Nie som to ja, kto si vybral žiť, kto si vybral byť narodený. Ja som si nič nevybral. Ja som nič nerozhodol. Všetko mi bolo dané. Ale ako mám chápať prečo? Odpoveď je v Božom Slove. Cezeň Boh prehovára do našich sŕdc a dovolí nám rozumieť v plnosti, kto sme, prečo sme tu a a čo je náš potenciál. Ukáže nám až pokiaľ môžeme ísť, keď máme odvahu.

Máš odvahu nájsť zmysel svojho života a dôvod prečo si sa narodil? Boh to vie a povie ti to. Zúčastni sa Štúdií Biblie a nechaj  Boha prehovárať do tvojho srdca. Odvaha pramení z viery.

Prečo študovať? V tomto svete ľudia hľadajú pravdu, význam, lásku a hľadajú všade. Túlajú sa a v závere čelia mizérii a prázdnote. Všetci hľadajú, ale hlad v nás žiaľ pretrváva. Neexistuje nič, čo nám môže dať pravý význam. Iba ten, kto nás stvoril, vie prečo to urobil. Iba Božie slovo môže naplniť prázdnotu a hlad našich duší a vylúštiť hádanku, prečo sme tu.
Čo je cieľom? Cieľ štúdií Biblie je stretnúť sa s Bohom, pochopiť Jeho vôľu pre môj život, kto vlastne som a čo mám robiť? Ak chápem tieto dve otázky, tak môžem žiť život v sebavedomí a odvahe, lebo viem, prečo žijem. Viem, kto som a prečo mi Boh dovolil žiť.

Ako? Všetky online Biblické štúdia sú bezplatné. Čo potrebujete je Biblia a laptop/PC alebo mobilný telefón.