Cesta k Bohu

Žalm 42: 2–3

Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?


Matúš 5:8

„Blahoslavení čistého srdca, pretože oni uvidia Boha.“

Máme v sebe hlas, ktorý hľadá Boha, a ak ho počúvame, potom Boha skutočne nájdeme. Každý človek má dušu podobnú slnečnici, ktorá túži po slnku, t.j. po Bohu.

Ale to tiež znamená, že ak chceme stretnúť Boha, musíme mať čisté srdce. Čisté srdce znamená počúvať Jeho Slovo, Bibliu bez predsudkov a študovať ho s otvoreným srdcom.

Ale aj keď čítaš Bibliu, ako môžeš vlastne poznať Boha, ako môžeš vidieť, aký skutočne je?

Ak čítame verše 1 a 14 v prvej kapitole Jánovho evanjelia, tam sa píše: „Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh“. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu ako pôvodca od Otca, plný milosti a pravdy.“

Tu teda hovorí, že sa slovo stalo telom. Ide o Ježiša Krista, ktorý žil dokonalý život podľa slova, to znamená, že nám svojim životom ukázal, aký je Boh. Prostredníctvom života Ježiša Krista môžeme najlepšie vidieť, Boží charakter a tiež Jeho vôľu.

Sám Ježiš tiež hovorí: „Kto ma videl, videl Otca.“ (Ján 14.9)

Ak teda hľadáte Boha a skutočne Ho chcete spoznať, ak chcete porozumieť tomu, aký je a čo je Jeho vôľa, potom všetky tieto odpovede nájdete v živote Ježiša Krista, ktorý je zaznamenaný v evanjeliách Biblie.

„A keď ma budeš hľadať, nájdeš ma, áno, ak ma budeš žiadať z celého srdca, nájdem sa, hovorí Pán.“ (Jeremiáš 29: 13–14a)