Pravda ťa oslobodí

Ján 8:32

„A poznáš pravdu a pravda ťa oslobodí.“

Človek sa neustále snaží o slobodu. Vždy hľadá väčšiu voľnosť a chce sa odtrhnúť od všetkého, čo mu bráni byť skutočne slobodným. Aj dejiny ľudstva utvárajú mnohé boje za nezávislosť a s novými formami slobody. Takým príkladom je štátna ústava, ktorá hlása slobodu viery, slobodu prejavu a mnoho ďalších slobôd.

Ale vyvoláva to v ľuďoch skutočný pocit slobody? Ak je to tak, potom by mal byť každý človek šťastný a spokojný.

Sloboda, ktorú môže štát dať, je vonkajšia sloboda a to je nepochybne dôležité, ale nie je to všetko, nemôže ľuďom poskytnúť slobodu, ktorú hľadajú a po ktorej vnútorne túžia. Človek v prvom rade potrebuje k šťastiu duchovnú slobodu a každý cíti, že taká sloboda niekde musí byť.

Ježiš v tomto verši hovorí, že poznáme pravdu a pravda nás vyslobodí. Hovorí, že sloboda prichádza cez pravdu, to znamená, že keď poznáme pravdu, sme slobodní. O akej pravde tu Ježiš hovorí, aká pravda nás môže oslobodiť?

Hovorí o pravde o tom, čo nás drží v zajatí, o tom, čo nám túto slobodu berie, pravda odhaľuje jadro veci, ktorá nám bráni byť slobodnými. Preto sa pýtame, aký je dôvod, že – bez ohľadu na to, akú veľkú vonkajšiu slobodu máme – sa skutočne nemôžeme cítiť slobodní. Dôvodom je, že sme stratili svoju identitu a bez nej sa nemôžeme cítiť slobodne.

Boh chce, aby sme sa vrátili k tejto identite, aby sme pochopili, prečo žijeme a pre čo by sme mali žiť. Prostredníctvom Jeho Slova jasne hovorí, čo je pravda, a ak ju pochopíme a prijmeme, táto pravda nás oslobodí.

Niektorí ľudia si môžu myslieť, že Boh dáva pravidlá a zákony, a tie obmedzujú slobodu. Nie je to však skôr tak, že niektoré smernice a pravidlá dávajú slobode priestor? Z cestnej premávky je celkom zrejmé, že skutočná sloboda spočíva v dodržiavaní určitých pravidiel.

Ak by ste chceli prejsť cez prechod pre chodcov, ale na semafore je červená, kto by povedal: „Semafor obmedzuje moju slobodu, aj tak cez cestu prejdem.“ Takto by došlo k mnohým nehodám. Nikto to nerobí, bolo by to naozaj hlúpe, pretože semafor je pre našu ochranu a ak svieti zelená môžeme slobodne a bez obáv prejsť. Rovnako je to však aj v našom živote, ak nemáme žiadne pokyny, podľa ktorých by sme sa mohli orientovať, ako môžeme byť skutočne slobodní?

Pravda, o ktorej hovorí Ježiš, zahŕňa tieto pokyny, ktoré ukazujú, ako je možné skutočne byť slobodný a žiť život, ktorý má zmysel. A keď poznáme túto pravdu, oslobodí nás to.