Všetko má určenú chvíľu

Kazateľ 3:1

Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas:

Knihu Kazateľ napísal kráľ Šalamún, ktorý je údajne jedným z najmúdrejších ľudí v histórii. V tomto krátkom verši je teda aj veľká múdrosť, prostredníctvom ktorej môže človek mnohému porozumieť.

Zvlášť v dnešnej dobe ľudia chcú, aby všetko šlo veľmi rýchlo a na všetko chceme okamžitú odpoveď. Niekedy je to vidieť aj v nasej modlitbe; chceme aby na nás Boh hneď zareagoval a vyriešil náš problém.

Ale v tomto verši sa hovorí, že všetko ma svoj čas a to môže znamenať aj to, že nie všetko musí byť hneď a na tomto mieste. Nie je to tak, že sa len pomodlime a dostaneme rýchlu odpoveď.  Boh nie je automat, ktorý len plní čo mu povieme. Nie je to tak, že by si mohol predniesť modlitbu k Bohu a čoskoro príde odpoveď – Boh nie je robot, ktorý  len plní to, čo mu povieme.

Na inom mieste v knihe Kazateľ sa hovorí: Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhli vyriecť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. (Kazateľ 5.1)

Boh je v nebi, stojí jasne nad nami a môžeme predpokladať, že má absolútny prehľad a tiež vie, kedy by nám mal dať odpoveď. Niekedy sa môže stať, že na to ešte nedozrel čas a je lepšie počkať trochu dlhšie.

Ale môžeme si byť tiež istí, že Boh vypočuje naše modlitby a odpovie na ne. Nie vždy tak, ako by sme očakávali, ale vždy spôsobom, ktorý je pre nás najlepší. On sám je naším nebeským Otcom a nazýva nás svojimi deťmi.

Ak si predstavíme, že by päťročné dieťa požiadalo svojho otca, aby mu jedného dňa dovolil šoférovať, je samozrejmé, že otec by odpovedal, nie. Ale nehovorí to preto, že nemiluje dieťa, ale práve preto, že to dieťa miluje, hovorí nie.

Je to veľmi jednoduchý príklad, ale jasne ukazuje, že niekedy je príliš skoro na to, aby ste o niečo požiadali.

Často to však platí aj naopak: Boh si vypočuje našu žiadosť skôr, ako sme ju dokonca vyslovili. „Pretože tvoj otec vie, čo potrebuješ, skôr ako sa ho opýtaš.“ (Matúš 6: 8) Boh nie je stroj, ale niekedy nás tiež rád prekvapí pozitívnym spôsobom.

Bez ohľadu na to, či je naša modlitba zodpovedaná hneď alebo až o niečo neskôr, môžeme si byť istí, že Boh modlitbu vypočul a že na ňu odpovie v určenú hodinu.

Ale pri modlitbe by sme mali mať vždy na pamäti jednu vec, ktorú Ježiš o modlitbe povedal:

„7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. 9 Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, 10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!“ (Matúš 7: 7–11)