Category: Uncategorized

Veľkonočná duchovná obnova

Tešíme sa na teba. Zapoj sa prezenčne či online. V tejto sérii 3 štúdií Biblie sa spoločne pozreme hlboko na víťazstvo Ježiša Krista, to najväčšie

Genezis – kolíska významu

Zbor Emmanuel v Bratislave organizuje jednorázový online seminár na tému Genezis – kolíska významu. Seminár je zameraný na prvé kapitoly knihy Genezis. Pomocou Biblie sa

Pravda ťa oslobodí

Ján 8:32 „A poznáš pravdu a pravda ťa oslobodí.“ Človek sa neustále snaží o slobodu. Vždy hľadá väčšiu voľnosť a chce sa odtrhnúť od všetkého,