Category: Biblické zamyslenie

Pravda ťa oslobodí

Ján 8:32 „A poznáš pravdu a pravda ťa oslobodí.“ Človek sa neustále snaží o slobodu. Vždy hľadá väčšiu voľnosť a chce sa odtrhnúť od všetkého,

Vezmi si lôžko a choď!

Ján 5:2-9 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol

Bol tam človek, chorý už 38 rokov

Ján 5:2-9 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol

Všetko má určenú chvíľu

Kazateľ 3:1 Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: Knihu Kazateľ napísal kráľ Šalamún, ktorý je údajne jedným z najmúdrejších

Cesta k Bohu

Žalm 42: 2–3 Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy